Ons team

Catherine De Smedt
Logopediste - Coördinator

In 2000 behaalde ik mijn diploma 'Gegradueerde in de orthopedagogiek'. In 2003 kwam daar nog het diploma 'Gegradueerde in de logopedie' bij dat ik behaalde aan de Arteveldehogeschool te Gent. Mijn eerste werkervaring deed ik op in een groepspraktijk, waar ik 3 jaar gewerkt heb. Nadien heb ik met veel enthousiasme mijn eigen praktijk opgestart in Erembodegem. Door de jaren heen groeide de praktijk en daarom werd “Groepspraktijk Hoppeland” opgericht.

Omdat ik het belangrijk vind om mijn cliënten steeds op de juiste manier te begeleiden, volg ik ook regelmatig bijscholingen en extra opleidingen. Zo volgde ik onder andere de opleiding Hodson & Paden, de 2-daagse cursus Oromyofunctionele Therapie en deed ik een Postgraduaat Meertaligheid.

Samen met mijn man ben ik ook drijvende kracht achter het materiaalforum www.logopediemateriaal.be, waar collega-logopedisten zelfgemaakt therapiemateriaal kunnen delen. Ook www.logopedie-online.be werd door ons op de markt gebracht, een administratieprogramma voor logopedisten. Daarnaast ben ik ook lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten.

Naast mijn drukke professionele leven probeer ik zoveel mogelijk tijd te maken voor mijn 2 jongens.

 

Silke Devos
Logopediste

In juni 2019 studeerde ik af als logopediste aan de Hogeschool Gent. Gedurende mijn stages en opleiding is de interesse in taal- en leerproblemen enorm gegroeid. In september start ik als logopediste in groepspraktijk Hoppeland.
Ik behandel voornamelijk kinderen en jongeren met leerstoornissen, articulatiestoornissen en taalproblemen. Om mijn kennis over het logopedisch werkveld nog verder uit te breiden, volg ik regelmatig bijscholingen.
Naast logopedie zijn familie en vrienden voor mij heel belangrijk.

 

Laure Vaeremans
Logopediste

In 2019 studeerde ik af als logopediste aan HoGent en begon in oktober als zelfstandig logopediste in een groepspraktijk te Brussel.
Daar behandelde ik voornamelijk kinderen en jongeren met leerstoornissen en taalproblemen omwille van meertaligheid. Ik heb tijdens deze maanden veel ervaring opgedaan.

Mijn interesse ligt voornamelijk bij kinderen met een leer-en taalproblematiek. Het is fantastisch om hen te zien groeien tijdens de therapie.
Naast leer-en taalproblemen heb ik ook een bijzondere interesse in kinderen met schisis.

Naast logopedie hecht ik veel belang aan familie en vrienden.

 

Isa Van Wijnendaele
Logopediste

In 2018 behaalde ik het diploma taal- en letterkunde Nederlands-Frans aan de Universiteit Gent. Door mijn grote passie voor taal besloot ik ook nog logopedie te studeren. In 2021 studeerde ik af als logopediste aan de Arteveldehogeschool te Gent. Tijdens mijn stages deed ik ervaring op in verschillende groepspraktijken en als GOK-ondersteuner in een middelbare school.

Ik heb voornamelijk interesse in de behandeling van leerstoornissen, taalstoornissen en eet- en drinkproblemen bij kinderen. In mijn therapie probeer ik steeds te vertrekken vanuit de sterktes en interesses van het kind. Ik ben daarnaast ook lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) en volg regelmatig bijscholingen.

In mijn vrije tijd ben ik vaak creatief bezig en maak ik graag tijd voor vrienden en familie.

 

Lotte Verleysen
Ergotherapeute

Nadat ik in september 2018 als ergotherapeut afstudeerde, koos ik ervoor om de Banaba Buitengewoon Onderwijs te combineren met een job in het buitengewoon onderwijs. Na een zeer leerrijk en boeiend jaar, wou ik naast mijn werk in het onderwijs een nieuwe uitdaging aangaan als ergotherapeute bij Groepspraktijk Hoppeland. Hier wil ik me vooral toeleggen op  schrijfmotoriek, verbeteren en bevorderen van de fijne motoriek. Eveneens kunnen kinderen bij mij terecht voor het leren structureren & organiseren en de zelfredzaamheid te verhogen.

Mijn doel is om kinderen te helpen die moeilijkheden ondervinden met dagdagelijkse handelingen zoals tekenen, schrijven, knippen, grijpen, aan- en uitkleden, ...
Tijdens de therapiesessies hou ik steeds rekening met de mogelijkheden en interesses van het kind. De individuele begeleiding zal ervoor zorgen dat het kind beter en aangenamer zal kunnen functioneren in het dagelijkse leven.  Hierdoor wordt ook het zelfstandig handelen in de leef-, werk- en vrijetijdsomgeving bevorderd.

Mijn interesse en passie hiervoor zijn ontstaan tijdens mijn buitenlandse stage in een weeshuis in Polen. Gedurende twee maanden gaf ik therapie aan jonge kinderen, al dan niet met een beperking. Met mijn ervaring in de Chiro probeer ik dit steeds op een leuke en creatieve manier te doen en er een speelse twist aan te geven.