Logopedie

Voor elke aanmelding moet aan bepaalde eisen voldaan worden, maar algemeen kunnen we stellen dat een aanvraag voor logopedische begeleiding als volgt verloopt:

Stap 1

Indien u door de school of het clb doorverwezen wordt naar een logopediste, dan zal zij u in eerste instantie naar een gespecialiseerde arts (afhankelijk van de stoornis is dit een NKO-arts, een pediater, een neuroloog,...) sturen. Hij zal dan een voorschrift tot bilan (logopedisch onderzoek met verslag) uitschrijven.
Bij taalstoornissen moet er door de NKO-arts ook een audiogram afgenomen worden. U dient dan ook bij een psychologe langs te gaan voor een IQ-test. Dit kan binnen het team van Hoppeland, maar bvb ook bij het CLB (indien er een traject werd opgestart).

Stap 2

U maakt een afspraak met een logopediste en neemt het aanvraagformulier van de arts mee.
De logopediste neemt de nodige testen af. In het geval van bijvoorbeeld articulatieproblemen is dit een articulatieonderzoek, in het geval van leerproblemen kan dit een lees-, spelling- en/of rekentest zijn.
Van de testresultaten maakt zij een verslag, bestemd voor de geneesheer-specialist. U ontvangt eveneens het verslag en in samenspraak met de ouders kan dit ook naar school worden doorgestuurd.

Stap 3

Met het verslag van de logopediste gaat u opnieuw naar de geneesheer-specialist. Hij schrijft dan, op basis van het onderzoek, logopedische therapie voor. Dit aanvankelijk voor een periode van 1 jaar (met een maximum van 2 jaar). Het aantal sessies waar uw kind recht op heeft, is gebundeld in een container. Voor leerproblemen zijn dit bijvoorbeeld 140 sessies, voor taalstoornissen 190 sessies.

Stap 4

Het aanvraagformulier voor logopedische verstrekkingen dat door de arts werd ingevuld, brengt u samen met 2 klevertjes van de mutualiteit (op naam van uw kind) mee bij de logopediste. Zij voegt hier haar verslag van het logopedisch onderzoek en eventueel andere testresultaten bij en stuurt alles op naar de desbetreffende mutualiteit. 

Stap 5

Op basis van de testresultaten en het verslag krijgt u na enkele weken het (positief) advies van de adviserend geneesheer van de mutualiteit toegestuurd.
De terugbetalingstarieven kan u hieronder vinden. Is het advies negatief, dan kan u vaak toch nog terugbetaling krijgen via aanvullende verzekering. Het aantal beurten en de terugbetaling daarvan zijn per mutualiteit verschillend.
Na het advies van de adviserend geneesheer kan de therapie opgestart worden.

Na het eerste jaar kan u, indien nodig, een verlenging aanvragen. Hiervoor kan u deze keer gewoon bij uw huisarts langs gaan om opnieuw de nodige documenten te laten invullen. 

 

Tarieven vanaf 1 januari 2023

Patiënten zonder voorkeursregeling (* niet toegestaan op school)

  Tarief Terugbetaling Remgeld Tarief op school Terugbetaling Remgeld
Bilan 30 min € 43.00 € 29.00 € 14.00 * * *
Evolutiebilan € 72.00 € 40.50 € 31.50 € 72.00 € 40.50 € 31.50
Sessie 30 min € 35.00 € 25.36 € 9.64 € 35.00 € 23.81 € 11.19
Sessie 60 min € 70.00 € 50.98 € 19.02 * * *
Collectieve zitting   € 12.89   * * *

Patiënten met voorkeursregeling (* niet toegestaan op school)

  Tarief Terugbetaling Remgeld Tarief op school Terugbetaling Remgeld
Bilan 30 min € 36.50 € 33.50 € 3.00 * * *
Evolutiebilan € 51.50 € 47.00 € 4.50 € 51.50 € 47.00 € 4.50
Sessie 30 min € 30.86 € 28.86 € 2.00 € 29.81 € 27.81 € 2.00
Sessie 60 min € 61.98 € 57.48 € 4.50 * * *
Collectieve zitting € 15.89 € 14.89 € 1.00 * * *