Ergotherapie

Als creatieve en enthousiaste ergotherapeute richt ik me vooral op kleuters en lagere schoolkinderen die moeilijkheden ondervinden in hun ontwikkeling. Ze kunnen bij mij terecht indien alledaagse activiteiten op school en/of thuis minder vlot verlopen.

Fijne motoriek
Grijpen, reiken, tekenen, scheuren, kleuren, knippen, plakken, handvaardigheid, manipuleren van kleinere voorwerpen,…

Grove motoriek
Evenwicht, springen, balvaardigheden,…

Ruimtelijke oriëntatie
Puzzelen, inzicht verwerven, ruimtelijke begrippen zoals voor/achter, boven/onder,…
Zelfstandigheid (ADL)
Het aan-en uitkleden, een rits of knopen openen of sluiten, veters knopen, leren eten met bestek,…

Schrijfmotoriek
Indien je zoon of dochter moeilijkheden ervaart met het schrijven of tekenen, kan dit aan verschillende factoren liggen. Je kind moet aan bepaalde schrijfvoorwaarden voldoen om tot schrijven te komen of ‘schrijfrijp’ te zijn. Dit is de fase van het voorbereidend schrijven en wordt al sinds de kleuterklas gestimuleerd. Deze fase is nodig om de gehele schrijfmotoriek te ontwikkelen. In de derde kleuterklas worden de kinderen volledig klaargestoomd om naar het eerste leerjaar te gaan, ze oefenen op schrijfbewegingspatronen, de oog-handcoördinatie, schrijfrichting, het aanleren van de juiste pengreep en de correcte schrijfhouding. Niet alle kinderen doorlopen deze fase even snel of moeiteloos. Ook tijdens het beginnend – en voortgezet schrijven, kunnen er nog moeilijkheden optreden zoals kramp in de hand, traag schrijven, onjuiste potloodgreep, letterverbindingen die nog niet vlot lukken, automatiseren van de letters,… Tijdens de sessies ergotherapie, pakken we dit op een speelse manier aan zodat schrijven of tekenen vlot gaat en zeker geen frustratie wordt.

Praktische informatie
Eerst zal een intakegesprek en een observatie plaatsvinden afhankelijk van de nood van het kind. Op basis hiervan worden doelen opgesteld in samenspraak met het kind zelf en de ouders. Hierbij hou ik steeds rekening met de mogelijkheden en interesses van het kind, om op een speelse manier uitdagend aan de slag te gaan. Tijdens het intakegesprek wordt steeds een planning opgesteld en een evaluatiemoment ingepland.

De sessies duren telkens 30 minuten of uitzonderlijk 60 minuten. Een sessie van 30 minuten, kost 25 euro.
Elk kind krijgt ook steeds een speels taakje mee naar huis, om meermaals te oefenen.