Ons team

Catherine De Smedt
Logopediste

In 2000 behaalde ik mijn diploma 'Gegradueerde in de orthopedagogiek'. In 2003 kwam daar nog het diploma 'Gegradueerde in de logopedie' bij dat ik behaalde aan de Arteveldehogeschool te Gent. Mijn eerste werkervaring deed ik op in een groepspraktijk, waar ik 3 jaar gewerkt heb. Nadien heb ik met veel enthousiasme mijn eigen praktijk opgestart in Erembodegem. Door de jaren heen groeide de pratijk en daarom werd “Groepspraktijk Hoppeland” opgericht.

Omdat ik het belangrijk vind om mijn cliënten steeds op de juiste manier te begeleiden, volg ik ook regelmatig bijscholingen en extra opleidingen. Zo volgde ik 2 jaar geleden de opleiding Hodson & Paden en dit jaar volgde ik al de 2-daagse cursus Oromyofunctionele Therapie. Binnenkort staan nog bijscholingen voor Rekentrappers op het programma om kinderen met rekenproblemen/rekenstoornissen nog beter te kunnen helpen.

Samen met mijn man ben ik ook drijvende kracht achter het materiaalforum www.logopediemateriaal.be, waar collega-logopedisten zelfgemaakt therapiemateriaal kunnen delen. Ook www.logopedie-online.be werd door ons op de markt gebracht, een administratieprogramma voor logopedisten. Daarnaast ben ik ook lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten.

Naast mijn drukke professionele leven probeer ik zoveel mogelijk tijd te maken voor mijn 2 zoontjes van 9 en 5.

 

Kelly Mertens
Logopediste

In 2015 studeerde ik af als logopedist aan de Hogeschool in Gent. In april 2015 ben ik gestart als zelfstandige logopediste in een groepspraktijk. Daar heb ik mijn eerste werkervaring opgedaan. In februari 2016 mocht ik starten in groepspraktijk Hoppeland. Tijdens mijn opleiding en verschillende stages heb ik meer interesse gekregen om te werken in een multidisciplinaire praktijk. Dit vind ik echt een meerwaarde.

Ik behandel voornamelijk kinderen en jongeren met leerstoornissen, articulatiestoornissen en taal- en spraakproblemen en volwassenen met neurologische stoornissen. Tijdens mijn opleiding heb ik de kans gekregen om stage te lopen in het revalidatieziekenhuis Inkendaal. Sindsdien is mijn interesse voor neurologische stoornissen nog groter geworden. Om mijn kennis uit te breiden en op de hoogte te blijven van veranderingen in het logopedisch werkveld volg ik graag bijscholingen.

Daarnaast ben ik ook lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten.

Naast mijn logopedische bezigheden, breng ik graag tijd door met familie en vrienden. Samen met hen geniet ik van reizen, cinema, muziek luisteren, iets drinken & eten en zo veel meer.

 

Eline Van Vaerenbergh
Logopediste

In 2015 studeerde ik af als logopediste aan de Arteveldehogeschool. Daarna wilde ik me nog verdiepen in het onderwijs en volgde ik de BanaBa in het Buitengewoon onderwijs. Vanuit mijn logopedische stages en werkervaringen ervaarde ik hoe logopedie een belangrijke steun is in het groeiproces van kinderen en volwassenen.

Van april 2016 tot juni 2016 werkte ik als co-teacher in een school waar ik inspeelde op de specifieke noden en zorgbehoeften van de leerlingen maar ook van de leerkracht in de klas. Samen nadenken met alle disciplines (leerkracht, psycholoog, CLB,…) over hoe een leerling het beste kan begeleid worden, geeft mij veel voldoening.

In juli 2016 startte ik in de groepspraktijk ‘Hoppeland’  waar ik kinderen, jongeren en volwassenen met articulatiestoornissen, leerstoornissen, spraak- en taalproblemen en neurologische communicatiestoornissen behandel.
Omdat ik het belangrijk vind om steeds op de hoogte te blijven van logopedische veranderingen, school ik me regelmatig bij. Daarnaast ben ik ook lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten.

 

Silke Carlé
Logopediste

In 2014 studeerde ik af als logopediste aan de Arteveldehogeschool in Gent. In 2016 behaalde ik ook het diploma audiologie. Tijdens mijn opleiding en verschillende stages leerde ik hoe belangrijk het is om een goede begeleiding op maat te bieden.

In januari 2017 startte ik als logopediste in de groepspraktijk Hoppeland. Ik behandel voornamelijk kinderen, jongeren en volwassenen met leerstoornissen, taalproblemen en articulatiestoornissen. Dankzij mijn audiologische achtergrond geef ik ook hoortraining in het kader van gehoorrevalidatie en begeleid ik ouders van slechthorende kinderen.  

Om mijn kennis verder uit te breiden en op de hoogte te blijven van logopedische en audiologische veranderingen, volg ik regelmatig bijscholingen. 

 

Elke Deschrijver
Licentiate in de Pedagogische Wetenschappen
Klinische psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren

Mijn naam is Elke Deschrijver en ik ben de trotse mama van drie kindjes (Jitske, Gitte en Cas). Ik ben afgestudeerd als bachelor in het maatschappelijk werk (Iris Hogeschool Brussel, 2001) en master in de orthopedagogie (Vrije Universiteit Brussel, 2006).
 
Zowel tijdens mijn stages als in mijn latere loopbaan, heb ik er steeds voor gekozen aan de slag te gaan met kinderen / jongeren en hun opvoedingssituatie. Zo liep ik stages op de sociale dienst van de jeugdrechtbank en in een dagcentrum (sector Bijzondere Jeugdzorg). In mijn verdere loopbaan ben ik gestart als thuisbegeidster in gezinnen met problematische opvoedingssituaties, heb ik gewerkt als hulpverlener binnen het Jongeren Advies Centrum en in de crisiswerking van het CAW. Heden werk ik als orthopedagoog binnen het onderwijs en ben ik sinds 2016 zelfstandige in bijberoep.
 
Doorheen mijn loopbaan heb ik me gespecialiseerd in het contextueel denken en Geweldloos Verzet. Momenteel volg ik een opleiding klinische psychodiagnostiek bij kinderen aan de Universiteit van Gent.

 

Begga Van de Velde
Rouw- en verliesconsulente

Hallo, ik ben Begga Van de Velde , geboren in 1976, gehuwd en mama van 3 dochters.

Na mijn humaniora wou ik vooral aan de slag met kwetsbare ( in vele betekenissen ) kinderen en jongeren en studeerde ik ‘professionele bachelor in de sociale agogiek’ (orthopedagogie, Odisee in Brussel). Al heel wat jaren ben ik aan het werk binnen de welzijnssector en kom ik zeer regelmatig in aanraking met volwassenen, kinderen en jongeren die een ingrijpende verlieservaring hebben meegemaakt. In mijn werk als psychosociaal hulpverlener merk ik hoe een goede begeleiding en ondersteuning erg belangrijk kunnen zijn.

Om mij te verdiepen in rouw en verlies heb ik een postgraduaat rouw - en verliesconsulent gevolgd aan de Artevelde Hogeschool in Gent. Inmiddels ben ik ook binnen een centrum geestelijke gezondheidszorg aan de slag als rouwconsulent.

Ingrijpende verlieservaringen en traumatische gebeurtenissen kunnen je leven drastisch ontwrichten. Bij verlies denkt men vaak in de eerste plaats aan het overlijden van een dierbare. Andere verliezen kunnen echter ook een rouwproces tot gevolg hebben; verlies van gezondheid, verlies van een relatie, verlies van een baan, …

Dan kan het goed zijn om bij iemand op verhaal te komen. Iemand die een eindje met jou meegaat en naar je luistert. Die je ondersteunt en begeleidt in de zoektocht,  het verlies te integreren in je leven.
In de begeleiding zijn verbinding, vertrouwen en rust belangrijke aspecten.

Er is begeleiding mogelijk voor kinderen en jongeren (in combinatie met coaching van ouders), volwassenen en personen met een verstandelijke beperking.

 

Annelies Vrijdagh
Master of science in de Pedagogische Wetenschappen – Afstudeerrichting Orthopedagogiek

In 2014 studeerde ik af als master in de Pedagogische wetenschappen. Nadien werkte ik in een aantal verschillende sectoren (VAPH, CAW en OCMW) waar ik ervaring opdeed in het begeleiden van mensen in verschillende situaties: personen met een handicap, gezinnen, personen in armoede, senioren, vluchtelingen...

Hetgeen voor mij steeds centraal staat in elke begeleiding is dat iedereen over de nodige kwaliteiten beschikt om met zijn of haar moeilijkheden om te gaan. Samen gaan we op zoek naar hoe we jouw capaciteiten kunnen benutten en ontwikkelen om beter om te gaan met problemen en stress.

In april 2019 startte ik als orthopedagoog bij Hoppeland. Om kwaliteitsvolle  begeleidingen te kunnen aanbieden, school ik me geregeld bij. Bovendien ben ik aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen en ben ik lid van de Leuvense Afgestudeerde Psychologen en Pedagogen (LAPP).

Naast mijn professionele bezigheden ben ik graag creatief bezig en geniet ik ervan om te wandelen, uit eten te gaan en te reizen.