Ons team

Catherine De Smedt
Logopediste

In 2000 behaalde ik mijn diploma 'Gegradueerde in de orthopedagogiek'. In 2003 kwam daar nog het diploma 'Gegradueerde in de logopedie' bij dat ik behaalde aan de Arteveldehogeschool te Gent. Mijn eerste werkervaring deed ik op in een groepspraktijk, waar ik 3 jaar gewerkt heb. Nadien heb ik met veel enthousiasme mijn eigen praktijk opgestart in Erembodegem. Door de jaren heen groeide de praktijk en daarom werd “Groepspraktijk Hoppeland” opgericht.

Omdat ik het belangrijk vind om mijn cliënten steeds op de juiste manier te begeleiden, volg ik ook regelmatig bijscholingen en extra opleidingen. Zo volgde ik 2 jaar geleden de opleiding Hodson & Paden en dit jaar volgde ik al de 2-daagse cursus Oromyofunctionele Therapie. Binnenkort staan nog bijscholingen voor Rekentrappers op het programma om kinderen met rekenproblemen/rekenstoornissen nog beter te kunnen helpen.

Samen met mijn man ben ik ook drijvende kracht achter het materiaalforum www.logopediemateriaal.be, waar collega-logopedisten zelfgemaakt therapiemateriaal kunnen delen. Ook www.logopedie-online.be werd door ons op de markt gebracht, een administratieprogramma voor logopedisten. Daarnaast ben ik ook lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten.

Naast mijn drukke professionele leven probeer ik zoveel mogelijk tijd te maken voor mijn 2 zoontjes van 9 en 5.

 

Kelly Mertens
Logopediste

In 2015 studeerde ik af als logopedist aan de Hogeschool in Gent. In april 2015 ben ik gestart als zelfstandige logopediste in een groepspraktijk. Daar heb ik mijn eerste werkervaring opgedaan. In februari 2016 mocht ik starten in groepspraktijk Hoppeland. Tijdens mijn opleiding en verschillende stages heb ik meer interesse gekregen om te werken in een multidisciplinaire praktijk. Dit vind ik echt een meerwaarde.

Ik behandel voornamelijk kinderen en jongeren met leerstoornissen, articulatiestoornissen en taal- en spraakproblemen en volwassenen met neurologische stoornissen. Tijdens mijn opleiding heb ik de kans gekregen om stage te lopen in het revalidatieziekenhuis Inkendaal. Sindsdien is mijn interesse voor neurologische stoornissen nog groter geworden. Om mijn kennis uit te breiden en op de hoogte te blijven van veranderingen in het logopedisch werkveld volg ik graag bijscholingen.

Daarnaast ben ik ook lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten.

Naast mijn logopedische bezigheden, breng ik graag tijd door met familie en vrienden. Samen met hen geniet ik van reizen, cinema, muziek luisteren, iets drinken & eten en zo veel meer.

 

Silke Carlé
Logopediste

In 2014 studeerde ik af als logopediste aan de Arteveldehogeschool in Gent. In 2016 behaalde ik ook het diploma audiologie. Tijdens mijn opleiding en verschillende stages leerde ik hoe belangrijk het is om een goede begeleiding op maat te bieden.

In januari 2017 startte ik als logopediste in de groepspraktijk Hoppeland. Ik behandel voornamelijk kinderen, jongeren en volwassenen met leerstoornissen, taalproblemen en articulatiestoornissen. Dankzij mijn audiologische achtergrond geef ik ook hoortraining in het kader van gehoorrevalidatie en begeleid ik ouders van slechthorende kinderen.  

Om mijn kennis verder uit te breiden en op de hoogte te blijven van logopedische en audiologische veranderingen, volg ik regelmatig bijscholingen. 

 

Silke Devos
Logopediste

In juni 2019 studeerde ik af als logopediste aan de Hogeschool Gent. Gedurende mijn stages en opleiding is de interesse in taal- en leerproblemen enorm gegroeid. In september start ik als logopediste in groepspraktijk Hoppeland.
Ik behandel voornamelijk kinderen en jongeren met leerstoornissen, articulatiestoornissen en taalproblemen. Om mijn kennis over het logopedisch werkveld nog verder uit te breiden, volg ik regelmatig bijscholingen.
Naast logopedie zijn familie en vrienden voor mij heel belangrijk.

 

Laure Vaeremans
Logopediste

In 2019 studeerde ik af als logopediste aan HoGent en begon in oktober als zelfstandig logopediste in een groepspraktijk te Brussel.
Daar behandelde ik voornamelijk kinderen en jongeren met leerstoornissen en taalproblemen omwille van meertaligheid. Ik heb tijdens deze maanden veel ervaring opgedaan.

Mijn interesse ligt voornamelijk bij kinderen met een leer-en taalproblematiek. Het is fantastisch om hen te zien groeien tijdens de therapie.
Naast leer-en taalproblemen heb ik ook een bijzondere interesse in kinderen met schisis.

Naast logopedie hecht ik veel belang aan familie en vrienden.

 

Isa Van Wijnendaele
Logopediste

In 2018 behaalde ik het diploma taal- en letterkunde Nederlands-Frans aan de Universiteit Gent. Door mijn grote passie voor taal besloot ik ook nog logopedie te studeren. In 2021 studeerde ik af als logopediste aan de Arteveldehogeschool te Gent. Tijdens mijn stages deed ik ervaring op in verschillende groepspraktijken en als GOK-ondersteuner in een middelbare school.

Ik heb voornamelijk interesse in de behandeling van leerstoornissen, taalstoornissen en eet- en drinkproblemen bij kinderen. In mijn therapie probeer ik steeds te vertrekken vanuit de sterktes en interesses van het kind. Ik ben daarnaast ook lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) en volg regelmatig bijscholingen.

In mijn vrije tijd ben ik vaak creatief bezig en maak ik graag tijd voor vrienden en familie.

 

Elke Deschrijver
Licentiate in de Pedagogische Wetenschappen
Klinische psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren

Mijn naam is Elke Deschrijver en ik ben de trotse mama van drie kindjes (Jitske, Gitte en Cas). Ik ben afgestudeerd als bachelor in het maatschappelijk werk (Iris Hogeschool Brussel, 2001) en master in de orthopedagogie (Vrije Universiteit Brussel, 2006).
 
Zowel tijdens mijn stages als in mijn latere loopbaan, heb ik er steeds voor gekozen aan de slag te gaan met kinderen / jongeren en hun opvoedingssituatie. Zo liep ik stages op de sociale dienst van de jeugdrechtbank en in een dagcentrum (sector Bijzondere Jeugdzorg). In mijn verdere loopbaan ben ik gestart als thuisbegeidster in gezinnen met problematische opvoedingssituaties, heb ik gewerkt als hulpverlener binnen het Jongeren Advies Centrum en in de crisiswerking van het CAW. Heden werk ik als orthopedagoog binnen het onderwijs en ben ik sinds 2016 zelfstandige in bijberoep.
 
Doorheen mijn loopbaan heb ik me gespecialiseerd in het contextueel denken en Geweldloos Verzet. Momenteel volg ik een opleiding klinische psychodiagnostiek bij kinderen aan de Universiteit van Gent.

 

Lotte Verleysen
Ergotherapeute

Nadat ik in september 2018 als ergotherapeut afstudeerde, koos ik ervoor om de Banaba Buitengewoon Onderwijs te combineren met een job in het buitengewoon onderwijs. Na een zeer leerrijk en boeiend jaar, wou ik naast mijn werk in het onderwijs een nieuwe uitdaging aangaan als ergotherapeute bij Groepspraktijk Hoppeland. Hier wil ik me vooral toeleggen op  schrijfmotoriek, verbeteren en bevorderen van de fijne motoriek. Eveneens kunnen kinderen bij mij terecht voor het leren structureren & organiseren en de zelfredzaamheid te verhogen.

Mijn doel is om kinderen te helpen die moeilijkheden ondervinden met dagdagelijkse handelingen zoals tekenen, schrijven, knippen, grijpen, aan- en uitkleden, ...
Tijdens de therapiesessies hou ik steeds rekening met de mogelijkheden en interesses van het kind. De individuele begeleiding zal ervoor zorgen dat het kind beter en aangenamer zal kunnen functioneren in het dagelijkse leven.  Hierdoor wordt ook het zelfstandig handelen in de leef-, werk- en vrijetijdsomgeving bevorderd.

Mijn interesse en passie hiervoor zijn ontstaan tijdens mijn buitenlandse stage in een weeshuis in Polen. Gedurende twee maanden gaf ik therapie aan jonge kinderen al dan niet met een beperking. Met mijn ervaring in de Chiro probeer ik dit steeds op een leuke en creatieve manier te doen en er een speelse twist aan te geven.