Bijscholingen

Catherine De Smedt

Recente bijscholingen :

 • Tweedaagse bijscholing Oromyofunctionele Therapie
 • TYP 10 typcursus
 • Infodag SPRINT
 • Studiedag rond de diagnostiek van leerstoornissen en voorstelling van de Test Meten en Metend Rekenen en Spellingtest (Arteveldehogeschool)
 • Studiedag Maal-en deeltafels en beginnend breukenonderwijs in 2e en 3e leerjaar. Inzichtelijk en automatiserend rekenen met RekenTrapperS (SIG)
 • Suus en Luuk Logopediedag : Lezingen en Workshops (Baert)
 • Taalontwikkelingsproblemen in het Kleuter- en Lager Onderwijs (COS Brussel)
 • Symposium Ouderbegeleiding (oktober 2017)
 • Logopedie bij jonge kinderen: stimuleren van communicatieve interactie en taal (november 2017)
 • Ontwikkelingsdysfasie (OD): theoretisch kader, diagnostiek en begeleiding (november 2017)
 • Praktijkdag voor en door logopedisten (1 december 2017)
 • Taaltherapie bij taalvertraging en ontwikkelingsdysfasie (10 april 2018)
 • Prompt (SIG Gijzegem) op 1,2 en 3 april

Bijscholingen op de agenda :

 • Postgraduaat Meertaligheid (gestart in september 2020, gedurende 1 academiejaar, Thomas More Antwerpen)

 

Kelly Mertens

Recente bijscholingen :

 • Faalangst bij kleuters en lagere schoolkinderen
 • Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 1000
 • Zeer onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische methode Hodson and Paden en andere
 • Infodag SPRINT
 • Lees- en spellingcoach | Lezen en spelling remediëren en compenseren met Eureka technieken (Eureka)
 • Rekenen met RekenTrapperS in 1ste, 2de en 3de leerjaar: Hoofdrekenen met en zonder brug (SIG)
 • Maal- en deeltafels en beginnend breukenonderwijs in 2de en 3de leerjaar. Inzichtelijk en automatiserend rekenen met RekenTrapperS (SIG)
 • Symposium Ouderbegeleiding (oktober 2017)
 • Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen (oktober 2017)
 • Ontwikkelingsdysfasie (OD): theoretisch kader, diagnostiek en begeleiding (november 2017)
 • RekenTrapperS in 4, 5 en 6 | getallenkennis, hoofdrekenen met cirkels, breuken en decimalen (december 2017)
 • Apps voor gevorderden: rekenen en schrijven in het lager onderwijs (februari 2018)
 • Rekenzwakke kinderen leren omgaan met metend rekenen en meetkunde (februari 2018)
 • Hodson en Paden: onderzoek en behandeling van onverstaanbare kinderen (april-mei-juni 2018)
  Taaltherapie bij taalvertraging en ontwikkelingsdysfasie (april 2018)

Bijscholingen op de agenda :

 • Postgraduaat Slikstoornissen (Arteveldehogeschool Gent - 2-jarige opleiding startende in september 2019)

 

Silke Carlé

Recente bijscholingen :

 • Opleiding audiologie
 • Certificaat gebarentaal
 • Studeren met een autismespectrumstoornis (SIG)
 • Tinnitus Retraining Therapie (SIG)
 • Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen (SIG)
 • Praktijkdag voor en door logopedisten
 • Hoorhulpmiddelen (april 2018)
 • Basiscursus Oromyofunctionele Therapie (SIG - 9 en 10 december 2019)

Bijscholingen op de agenda :

 • Postgraduaat Leerstoornissen