Psychodiagnostiek

Door middel van bepaalde testen en gerichte observaties kan er gekeken worden naar hoe kinderen functioneren.  Er kan nagegaan worden in wat ze goed zijn en wat minder goed gaat. Een psychodiagnostisch onderzoek omvat voornamelijk het afnemen van interviews, vragenlijsten, testen en observaties. Afhankelijk van de problematiek wordt er een psychodiagnostisch proces op maat samengesteld en kan bestaan uit:  
 
·       een intelligentieonderzoek
·       een onderzoek naar geheugen, aandacht en concentratie
·       gesprekken of interviews met kinderen, ouders en leerkrachten
·       vragenlijsten voor kinderen, ouders en leerkrachten
·       een belevingsonderzoek
·       een spelobservatie
·       een thuisobservatie
·       een schoolobservatie
·       een ouder-kindobservatie
·       overleg met andere hulpverleners
 
Nadat de testen zijn afgenomen kan er over gegaan worden tot een gesprek.  In dit gesprek willen we samen met de ouders kijken op welke manier we nu best te werk gaan.  Hier kan gekozen worden tot het doorverwijzen naar andere centra of ziekenhuizen.
Een eerste aanzet wordt soms gegeven richting een diagnose. Dit is steeds in samenwerking met een kinderpsychiater of kinderneuroloog.

Tarieven op 1 juni 2019

Intelligentieonderzoek (korte versie): 180 euro (afname, verslag en bespreking)
Intelligentieonderzoek (uitgebreid): 220 euro (afname, verslag en bespreking)
Interview of gesprek met ouders, kind of leerkracht: 50 euro (50 min)
Thuisobservatie: 90 euro (90 min)
Schoolobservatie: 90 euro (90 min)
School-of multidisciplinair overleg: 60 euro (60 min)
Diagnostische sessie: 60 euro (60 min)
Aandacht-en concentratieonderzoek: op aanvraag
Screening autisme: op aanvraag
Enkele mutualiteiten betalen een aantal sessies gedeeltelijk terug. Gelieve dit zelf na te vragen bij uw mutualiteit.

Begeleidingssessies die niet 24 uur op voorhand worden afgemeld, worden aangerekend.