Bijscholingen

Catherine De Smedt

Recente bijscholingen :

 • Tweedaagse bijscholing Oromyofunctionele Therapie
 • TYP 10 typcursus
 • Infodag SPRINT
 • Studiedag rond de diagnostiek van leerstoornissen en voorstelling van de Test Meten en Metend Rekenen en Spellingtest (Arteveldehogeschool)
 • Studiedag Maal-en deeltafels en beginnend breukenonderwijs in 2e en 3e leerjaar. Inzichtelijk en automatiserend rekenen met RekenTrapperS (SIG)
 • Suus en Luuk Logopediedag : Lezingen en Workshops (Baert)
 • Taalontwikkelingsproblemen in het Kleuter- en Lager Onderwijs (COS Brussel)
 • Symposium Ouderbegeleiding (oktober 2017)
 • Logopedie bij jonge kinderen: stimuleren van communicatieve interactie en taal (november 2017)
 • Ontwikkelingsdysfasie (OD): theoretisch kader, diagnostiek en begeleiding (november 2017)
 • Praktijkdag voor en door logopedisten (1 december 2017)
 • Taaltherapie bij taalvertraging en ontwikkelingsdysfasie (10 april 2018)
 • Prompt (SIG Gijzegem) op 1,2 en 3 april

Bijscholingen op de agenda :

Kelly Mertens

Recente bijscholingen :

 • Faalangst bij kleuters en lagere schoolkinderen
 • Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 1000
 • Zeer onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische methode Hodson and Paden en andere
 • Infodag SPRINT
 • Lees- en spellingcoach | Lezen en spelling remediëren en compenseren met Eureka technieken (Eureka)
 • Rekenen met RekenTrapperS in 1ste, 2de en 3de leerjaar: Hoofdrekenen met en zonder brug (SIG)
 • Maal- en deeltafels en beginnend breukenonderwijs in 2de en 3de leerjaar. Inzichtelijk en automatiserend rekenen met RekenTrapperS (SIG)
 • Symposium Ouderbegeleiding (oktober 2017)
 • Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen (oktober 2017)
 • Ontwikkelingsdysfasie (OD): theoretisch kader, diagnostiek en begeleiding (november 2017)
 • RekenTrapperS in 4, 5 en 6 | getallenkennis, hoofdrekenen met cirkels, breuken en decimalen (december 2017)
 • Apps voor gevorderden: rekenen en schrijven in het lager onderwijs (februari 2018)
 • Rekenzwakke kinderen leren omgaan met metend rekenen en meetkunde (februari 2018)
 • Hodson en Paden: onderzoek en behandeling van onverstaanbare kinderen (april-mei-juni 2018)
  Taaltherapie bij taalvertraging en ontwikkelingsdysfasie (april 2018)

Bijscholingen op de agenda :

 • Postgraduaat Slikstoornissen (Arteveldehogeschool Gent - 2-jarige opleiding startende in september 2019)

Eline Van Vaerenbergh

Recente bijscholingen :

 • BanaBa in het buitengewoon onderwijs
 • Certificaat gebarentaal
 • Infodag SPRINT
 • Studiedag rond de diagnostiek van leerstoornissen en voorstelling van de Test Meten en Metend Rekenen en Spellingtest (Arteveldehogeschool)
 • Suus en Luuk Logopediedag : Lezingen en Workshops (Baert)
 • Taalontwikkelingsproblemen in het Kleuter- en Lager Onderwijs (COS Brussel)
 • Akoestische metingen met PRAAT (stemonderzoek) (oktober 2017)
 • Symposium Ouderbegeleiding (oktober 2017)
 • Ontwikkelingsdysfasie (OD): theoretisch kader, diagnostiek en begeleiding (november 2017)
 • RekenTrappers in 4, 5 en 6, getallenkennis, hoofdrekenen met cirkels, breuken en decimalen (op 1/12)
 • Taaltherapie bij taalvertraging en ontwikkelingsdysfasie (10 april 2018)
 • De dag van de logopedische stemprofessional. Mind the voice - Universal Voice (24 september 2018)
 • VVL-congres : sessies rond stemproblemen (22 maart 2019)
   • De behandeling van functionele dysfonie : waar staan we nu?
   • Even serieus... wat leveren objectieve metingen van de stem op?
 • Werelddag van de Stem  - AZ Sint-Jan Brugge (10 april 2019)
 • Gentse dag van de Stem - Stemversterkers bij Stemverstek (24 april 2019)
 • Een supraglottische aanpak voor de spreek- en zangstem (27 mei)

Bijscholingen op de agenda :

 • Postgraduaat Stem (in opleiding sinds september 2018)
 • Manuele technieken binnen stemtherapie (september tot maart 2019)

Silke Carlé

Recente bijscholingen :

 • Opleiding audiologie
 • Certificaat gebarentaal
 • Studeren met een autismespectrumstoornis (SIG)
 • Tinnitus Retraining Therapie (SIG)
 • Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen (SIG)
 • Praktijkdag voor en door logopedisten
 • Hoorhulpmiddelen (april 2018)

Bijscholingen op de agenda :

 • Basiscursus Oromyofunctionele Therapie (SIG - 9 en 10 december 2019)

Annelies Vrijdagh

Recente bijscholingen :

 • Cultuursensitief werken (Solentra, UZ Brussel)
 • Psychosociale hulpverlening (FOD Volksgezondheid)
 • Mindfulnesstraining (Dr. Edel Maex, Ziekenhuisnetwerk Antwerpen)

Begga Van De Velde

 • Begga heeft de opleiding "Dog assisted interventions" afgerond aan de Odisee Hogeschool te Brussel. Via deze opleiding leerde ze om haar eigen honden als extra tool in te zetten binnen de begeleidingen.
  De relatie tussen mens en hond is van alle mens-dier relaties de sterkste en oudste. Honden zijn in staat om hechte banden te vormen met mensen. Deze band tussen mens en dier wordt bij Dog Assisted Interventions bewust benut.
  Dieren communiceren op een niet-sturende, ondersteunende manier. Ze hebben een niet-veroordelend karakter en je krijgt hun onvoorwaardelijke positieve waardering.
  Vanaf nu kan in afstemming met de cliënt ook één van haar honden worden ingezet tijdens een begeleiding.